capece

Piše:

Adolivio

Capece

Pročitajte >>>

Organizatori

ORGANIZATORI

  senior_logo1
 
boris_golubovicDIREKTOR TURNIRA
BORIS GOLUBOVIĆ
Tel: 091 232 89 03
srdjan_zelenikaZAMJENIK DIREKTORA TURNIRA
SRDJAN ZELENIKA
 
Tel: 091 20 20 284
vladimir_sakoticGLAVNI SUDAC
VLADIMIR ŠAKOTIĆ
 
Tel: 091 135 30 38
eduard_piacunZAMJENIK GLAVNOG SUDCA 
EDUARD PIACUN
marijan_mazuranSUDAC
MARIJAN MAŽURAN
ratko_pizuricaSUDAC
RATKO PIŽURICA
bojan_birkSUDAC
BOJAN BIRK
vinko_franciskovicSUDAC
VINKO FRANCIŠKOVIĆ
damir_vrhovnikAPELACIONI KOMITET: PREDSJEDNIK
DAMIR VRHOVNIK
vlasitimil_jansaAPELACIONI KOMITET: SUDIONIK 
VLASTIMIL JANSA
william_kelleherAPELACIONI KOMITET: SUDIONIK 
WILLIAM KELLEHER
damir_muhvicTURNIRSKI DOKTOR
PROF DR. DAMIR MUHVIĆ
nebojsa_baralicIT PODRŠKA
NEBOJŠA BARALIĆ
adolivio_capecePRESS 
ADOLIVIO CAPECE
vlado_kovacevicKOMENTARI 
VM VLADO KOVAČEVIĆ
Ažurirano: Petak, 18 Studeni 2011 18:44